Aktualnie przeglądane:

Praca licencjacka administracja

Praca licencjacka z administracji powinna mieć objętość około 40-50 stron, wraz z kompletną bibliografią. Jej struktura kompozycyjna jest stała i taka sama, jak w przypadku innych prac dyplomowych. Powinna więc zawierać wstęp z nakreśloną tezą, rozdziały praktyczne i teoretyczne rozwijające daną kwestię oraz zakończenie, które będzie stanowiło ogólne podsumowanie wnioskowania.

Wybrana tematyka prac licencjackich z administracji

Przykładowe kwestie, jakie można poruszyć w tego typu pracach to na przykład: struktury organizacyjne polskich województw, uprawnienia prezydentów i burmistrzów, polityka społeczna w krajach UE, podział obowiązków między poszczególnymi jednostkami sektora publicznego, działalność i uprawnienia organizacji pozarządowych itd.

Umiejętności absolwenta licencjatu w kontekście pracy

Treść pracy licencjackiej nie musi stanowić nowego ujęcia problemu. Absolwent licencjatu z administracji powinien przede wszystkim:

  • potrafić dobierać źródła i opracowania, które będą stanowić podstawę jego rozprawy
  • dokonywać selekcji wybranych informacji
  • syntezować problemy, z którymi pragnie się zmierzyć
  • przedstawić swoje wnioski w formie pisemnej, posługując się językiem naukowym

Napisanie pracy licencjackiej z administracji nie musi wiązać się z niepotrzebnym stresem i niepokojem. Wystarczy dobrać interesujący temat i skorzystać z cennych rad specjalistów.


Twój Redaktor
Skrytka pocztowa 220
30-960 Kraków
tel. 733 223 358